Andagter fra 'Ét er nødvendigt', af H. E. Nissen.

Andagtsbogen er udgivet på:
Dansk Luthersk Forlag, 1988.
Genudgivet maj 2008 på:
LogosMedia.dk

Fås på norsk på:
LundeForlag.no


------------------------------------------------------------------------

[Klik på ønskede andagt]

Nytårsandagt.
Andagt til 1. januar.

Jeg mangler mod, siger du...
Andagt til 7. januar.

Det er endnu tid til at omvende sig.
Andagt til 8. januar.

Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde.
Andagt til 9. januar.

Jesus vil ikke give dig, hvad verden giver.
Andagt til 20. januar.

Vogt jer for de falske profeter.
Andagt til 22. januar.

I en åndelig uklar tid.
Andagt til 6. februar.

Han gør dig svag og hjælpeløs i egne øjne.
Andagt til 13. februar.

Gud har brug for syge tjenere.
Andagt til 18. februar.

Lidelsen vækker os.
Andagt til 12.marts.

Sådan elskede Gud.
Andagt til 25. marts.

Jesus - den tornekronede konge.
Andagt til 26. marts.

Søg ikke Jesus i mystik og ekstase men i Ordet.
Andagt til 4. april.

Da vil det gå dig vel i al din færd.
Andagt til 20. april.

Gennem død til liv.
Andagt til 1. maj.

Elsker du Jesus?
Andagt til 3. maj.

På selvvalgt vej?
Andagt til 11. maj.

En kristen står i fare for at handle uden Jesus.
Andagt til 12. maj.

Martha.
Andagt til 15. maj.

Vig ikke uden om lidelsen.
Andagt til 28. maj.

Ord for at leve, og dog død!
Andagt til 1. juni.

I verden har I trængsel.
Andagt til 2. juni.

Konkurs med egne anstrengelser!
Andagt til 5. juni.

Hvorfor skal netop vi lide?
Andagt til 11. juni.

Mange kristne er ulykkelige.
Andagt til 13. juni.

Jesus kommer snart.
Andagt til 17. juni.

Derfor ser verden ud, som den gør.
Andagt til 21. juni.

Hovmodet vokser i medvind.
Andagt til 29. juni.

At bekende.
Andagt til 6. juli.

Frygt Gud – ikke mennesker!
Andagt til 7. juli.

Mulmets skatte.
Andagt til 17. juli.

Søg din hellighed i Jesus.
Andagt til 25. juli.

Når bækken tørrer ud.
Andagt til 3. august.

Hvordan bliver et menneske frelst?
Andagt til 10. august.

Jesus er lovens ophør.
Andagt til 15. august.

Kærlighed til Sandheden.
Andagt til 28. august.

Fra vor egen midte kommer de.
Andagt til 14. september.

Selvgjort tjeneste velsigner Gud ikke.
Andagt til 15. september.

Himmelens dør er åben.
Andagt til 20. september.

Men under alt dette mere end sejrer vi....
Andagt til 2. oktober.

Når jeg er magtesløs, da er jeg stærk.
Andagt til 8. oktober.

Elsker du mig?....Joh.21.16.
Andagt til 10. oktober.

"Frygt ikke for det, du vil komme til at lide!"
Andagt til 14. oktober.

”I magtesløshed udfolder min kraft sig helt”.
Andagt til 16. oktober.

Den kristne frihed er ikke en frihed til synd.
Andagt til 24. oktober.

Jesus er gudsfrygtens hemmelighed.
Andagt til 28. oktober.

Snart skal Jesus komme og gøre alle ting nye.
Andagt til 2. november.

Ensom i Endetiden?
Andagt til 8. november.

Da vi altså kender til at frygte Herren...
Andagt til 10. november.

Fra trælleliv til frihed.
Andagt til 12. november.

Flygt ikke fra sandheden.
Andagt til 17. november.

Bølgebryder i Guds rige.
Andagt til 30. november.

Ad ukendt vej.
Andagt til 10. december.

En underfuld rådgiver.
Andagt til 16. december.

Betyder jul for dig et møde med Jesus?
Andagt til 25. december.

Herren ser til sine ringe tjenere.
Andagt til 29. december.

Hvad sker, når tågen letter?
Andagt til 31. december.
-------------------------------------------------------