Elsker du Jesus?

Andagt til 3. maj.

”Salomo elskede Herren”. 1 Kong 3,3

Elsker du Jesus?
Det er stærke ord, men Jesus bruger dem gang på gang. Han er ikke tilfreds med sympati, gaver eller noget andet. Han spørger efter kærlighed.

Hvorfor?
Den, som selv elsker, har ikke svært ved at give det rette svar. Skal kærligheden trives, må den være gensidig. Elsker du, spørger du først og sidst efter at blive elsket.

Salomo elskede Herren. Det gjorde han, fordi Gud elskede ham først. Det er Gud, der skaber kærligheden i os. Det er varmen i Guds hjerte, der tænder dit hjerte i brand. Det sker først og fremmest ved kærlighedsbeviset: Jesus.

Ansigt til ansigt med ham åbenbarer Gud, at han elsker dig højere, end du nogen sinde vil kunne begribe.

Det kan godt være, at du viger tilbage for at bruge stærke ord om din kærlighed til Jesus. Det er muligt, at du sammen med den ydmygede Peter må sige: »Herre, du kender alle ting. Du ved, at jeg har dig kær.« Bag disse ord ligger hjertets dybe afhængighed af Jesus. I liv, i død, i evighed er du bundet til ham.

Bliver du ikke grebet af vemod, når du hører ordene: »Salomo elskede Herren«? Husker du, at sådan blev det ikke ved med at være? Da han blev gammel, blev hans hjerte draget fra den levende Gud. Det skete gennem den påvirkning, han modtog fra sine hedenske hustruer.

I lang tid så det ud, som om det gik an at indrette sig i ulydighed mod Guds ord. Det er der også mange, der mener i dag. Men de tager fejl. Dagen kommer, hvor de høster, hvad de har sået. Deres livsafslutning bliver tragisk, som Salomos blev det. Han endte som en afgudsdyrker.

Tilhører dit hjerte Herren, skal du lade ham beholde det. Slip ikke andet eller andre ind. At elske Gud er at holde hans bud. Det glemte Salomo. Træd ikke i hans fodspor. Følg Jesus på den smalle vej. Det er den, der fører til livet.