Himmelens dør er åben.

Andagt til 20. september.

”Derefter så jeg, og se, en dør var åben ind til Himmelen.” Johs Åb 4,l.

Det er godt at lægge mærke til, hvad der ikke står. Det hjælper os til at give agt på, hvad der står.
Da Johannes fik lov til at se ind i Himlen, så han ikke en dør blive åbnet. Nej, han så en dør, som var åbnet.

Dermed fik han lov til at erfare, at Jesus kan man stole på. Han talte sandt, da han sagde: »I skal se Himlen åben.«

Stefanus, den første kristne martyr, fik også lov til at se det. Før han blev stenet til døde, sagde han: »Jeg skuer Himlene åbne!« Et Guds barn lever under åben Himmel. Himlens dør skal ikke åbnes for dig, når du står foran den. Den er allerede åben.

Da din frelser, vor Herre Jesus Kristus, stod foran døren, blev den åbnet, og den er aldrig blevet lukket igen for noget menneske, der i syndenød har taget sin tilflugt til ham.

Vi har let ved at glemme den åbne dør. Da Israel fik overflod i løfternes land, glemte de Gud, som havde givet dem alt.

Min sjæl, lov Herren, og glem ikke alle hans velgerninger. Glem ikke den åbne Himmel, når Herren overøser dig med godt.

Glem den heller ikke, når livets mørke og tunge skyer samler sig over dig. Når alle veje synes lukkede, skal du vide, at der er en dør, som er åben. Det er den dør, Jesus har lukket op. Han lukker op, så ingen og intet kan lukke i.

Alle hindringer mellem dig og Gud har han fjernet, da han udgød sit blod på Golgata. Der er åbnet en dør lige ind til Guds hjerte. Lever du dit liv med Jesus, kan synd og svigt ikke lukke den. Du lever under en åben nåde-himmel. Snart skal du gå ind i det rige, hvor du evigt skal være sammen med ham, som har fuldbragt alt for dig.