Søg ikke Jesus i mystik og ekstase men i Ordet.

Andagt til 4. april.

”Vi vil gerne se Jesus”, Johs. 12,21.

Der kom nogle grækere til Filip og sagde, at de gerne ville se Jesus. Mange er fulgt i deres spor. Nogle af nysgerrighed, andre for at lære et og andet af ham. Nogle er også kommet, fordi de vidste, at Jesus var den eneste, der kunne stille sjælens tørst og sult.

Det eneste, som kan hjælpe dig, er at få Jesus at se. Du er omgivet af fristelser og farer på alle sider. Det nytter ikke at rette blikket mod alt det forfærdelige. Det hjælper heller ikke at se ind i sig selv og endnu engang konstatere, hvor svag og hjælpeløs du er. Nej, du må gå til Jesus. Det er ham, dit hjertes øje må åbnes for.

Hvordan sker det?
Det sker ikke ved, at du arbejder med din forestillingsevne og prøver at leve dig ind i Jesu lidelse. Det sker heller ikke ved at søge ind i sig selv og komme i kontakt med Jesus gennem mystik og eks­tase. Det sker heller ikke ved at synge de samme kor igen og igen.

Jesus finder du i Bibelen. Guds ord maler ham for dine øjne. Du møder Guds Søn, ved hvem alt er skabt. Du møder ham som men­neske. Du følger ham på hans vej til syge, hjælpeløse og forkomne. Du møder også Jesus som det slagtede Guds lam, der med sit blod har købt os alle til Gud.

I Guds ord møder du ham, som du skal se ansigt til ansigt i herlig­heden. Han drager ind i dit hjerte med sin nådes kraft.

Da gør du samme erfaring som disciplene, da de efter Jesu op­standelse sad bag lukkede døre af frygt for jøderne. Jesus kom til dem og viste sig for dem. Da blev disciplene glade, fordi de så Her­ren.

At se Jesus er den eneste vej til varig glæde. Men det er også en sikker vej. Gå den, hvordan dine forhold end er. Måske skal du se ham gennem tårer. Alligevel er det sandt, at ser du Jesus, skænker han dit hjerte en dyb og stille glæde midt i nød, sorg og strid.