Jesus kommer snart.

Andagt til 17. juni.

”Der er endnu kun en liden stund, snart, snart, så kommer han, der skal komme, og han tøver ikke.” Hebr. 10,37.

Nu skal du ikke vente meget længere. Snart, snart kommer Jesus.

Der kommer en morgen, hvor du for sidste gang rejser dig fra dit leje. Eller der kommer en aften, hvor du lægger dig for sidste gang.

Måske tænker du da på den dag eller nat, hvor du skal modtage dødens bud. Hvorfor har Jesu genkomst kun ringe plads? Han forsik­rer os i sit ord om, at han ikke vil tøve. Tag imod dette ord i en ligefrem og enkel tro.

Bevidstheden om Jesu snarlige komme er med til at løsne bånde­ne til jorden. Dit gamle menneske indfanges let af alt det nære. Umærkeligt indretter du dig, som om du skulle være her altid.

Jesu ord kalder dig til at være rede. Er du det, hvis Jesus kommer, inden solen igen står op? Er der nogle, du skal have gjort op med? Er der synder, du skal have bekendt?

Vær rede! Jesus kommer i den time, du ikke venter. En levende kristen glæder sig til Herrens komme.

Det var rigt for Simeon at stå med Jesus i sine arme. Men det bli­ver langt rigere at skulle drages op fra jorden og få lov til at møde ham i skyen. Tænk at blive ført ind i Himlen af Jesus!

Får du lov til at opleve Jesu genkomst, skal du aldrig dø, hvis du er blandt dem, der er kendt af ham. Dit legeme skal ikke nedbrydes for til sidst at lægges i graven. I et nu skal du forvandles. Du skal blive Jesus lig, thi du skal se ham, som han er.

Det er et Guds barns fremtidsperspektiv, og i lyset af dette bliver alt andet uendelig småt. Alt det, som sårer, tynger og trykker, skal kun vare en kort tid. Snart skal Jesus komme.

Da er det forbi med al sorg og nød. Han skal tage dig ved hånden og føre dig ind i Him­lens herlige rige. Kan du andet end bede: Kom, Herre Jesus, kom snart!