En underfuld rådgiver.

Andagt til 16. december.

"Hans navn skal være: Underfuld-Rådgiver". Esaj 9,6.

Alle har vi brug for en rådgiver. Vi magter ikke at finde vejen selv.
Det hænger sammen med flere ting. Syndens mørke skygger har formørket vor tankegang, så vi ikke ser klart. Vi er ikke i stand til at drage den rette lære af fortiden, og fremtiden er ukendt.

Jesus kommer os i møde som rådgiver. Den vej, han viser, fører aldrig vild. Bøjer du dit øre til, hvad han har sagt, vil du aldrig skade og ødelægge dig selv. Det står du ellers i fare for.

Da Israels folk under ørkenvandringen havde fået kød, forspiste de sig. De døde med kødet mellem tænderne. Skulle du og jeg råde, står vi i fare for at gøre det samme. Vi vælger sol og idel glæde uden at tænke på, at det koster vor sjæl.

Men Jesus har grebet ind i vor nød. Han kommer som den indsigtsfulde og kærlige rådgiver, der forstår os langt bedre, end vi forstår os selv.

Jesus tvinger ingen ind under sit herredømme. Han kommer til den enkelte og banker på hjertedøren. Derefter lytter han for at høre, om han må komme ind.

Må han komme ind som den, der får lov til at råde i dit livs mange forhold?
Er det ham, der må bestemme, eller ønsker du at være din egen herre?

Tager du imod din rådgiver, vil han binde dig til sit ord. Jesu vilje finder du i det, som står skrevet.
Mærkes du i tanke og sind af Bibelen, bliver du et andet menneske. Du kommer til at tænke og handle anderledes, end du ellers ville have gjort.

Som rådgiver er Jesus underfuld. Din vej på jord bliver derfor en kæde af undere. Det kommer ikke til at gå dig, som det går alle andre.
Tilsyneladende kan det se sådan ud, men virkeligheden er en anden.

Bag alle ting står Jesus, og gennem alt kommer han til dig.
Igen og igen hører du hans fodtrin og mærker hans værnende hånd.
Han fører dig frem mod den dag, hvor du undrende skal se tilbage.
Da skal du sige: Store og underfulde er dine gerninger. Det kender min sjæl til fulde.
Underfulde rådgiver!