Flygt ikke fra sandheden.

Andagt til 17. november.

"Os til fred kom straf over ham, vi fik lægedom ved hans sår.” Esaj. 53,5.


Synden har slået hjertet i stykker.
Vi kan flygte fra den sandhed.
Vi kan også prøve at hele det brudte.
Det er, hvad millioner af mennesker gør.

Der er mange veje at gå, men kun én fører til målet. Det er alene Jesus, der kan give sjælen lægedom.
Jesus gør det ikke ved at vise en vej, du skal gå.
Han peger på den vej, han gik: vejen til Golgata.

Din sjæl får ikke lægedom gennem den ene eller anden slags medicin. Nej, du får lægedom ved hans sår.

Det er Jesu blod, der renser fra al synd. Gennem sin gerning på korset har han taget synden ud af dit hjerte og lagt den på sit eget.
Alt det onde i dig gjorde Jesus til sit. Derfor ramte Gud ham med vredens slag.
Der er lægedom for sjælen ved Jesus sår.
Når Jesus har skænket dig lægedom, har du også fred – fred med Gud.

Fred med dig selv får du aldrig.
Der er megen indre kamp i en synders liv.
Et Guds barn er i en stadig strid mellem ånd og kød.

Men i Jesus har jeg fred.
Han blev straffet.
Han har sonet al min synd.
Derfor kan synden ikke mere skille mig fra Kristi kærlighed.
Prisen for min frelse er for tid og evighed betalt af en anden.
Jeg kan hvile på hans fuldbragte værk.

Jeg skal ikke anstrenge mig for at gøre det, der allerede er gjort.
Synden har ødelagt os mere, end vi fatter.
Men hvor er det rigt at være en synder, der har fred i Jesus.
Hvor er det godt, at høre til i et folk, der takker, fordi straffen kom over ham, og vi har fået lægedom ved hans sår.