Søg din hellighed i Jesus.

Andagt til 25. juli.

”Han har udvalgt os i ham til at være hellige og uden dadel for hans åsyn.” Ef. 1,4.

Mange mener, at de skal være dadelfri i sig selv. Men de må indrømme, at det er de langt fra.
Så er vejen ikke lang til at fordømme sig selv. Man synes, at alt skulle være anderledes. Man er kun en ringe kristen. Alle de mange forbedringsforsøg mislykkes. Med ængstelse ser man frem og spørger: mon målet nås?
Er det din stilling, må du tage ved lære af Guds ord. Gud har aldrig regnet med, at du skulle blive sådan, at du i dig selv kan bestå for hans ansigt. Hvor langt du end kommer på helliggørelsens vej, bliver du aldrig ren i dit inderste.
Du vil aldrig blive hellig, som Gud er hellig.

Herren vidste det. Derfor har han skænket dig en hellighed, der ikke har sin grund i, hvad du er og formår. Den skyldes Jesus alene. Det er ikke i dig selv, men i ham, du er udvalgt til at være hellig og uden dadel for Guds åsyn.

Derfor skal du søge din hellighed i Jesus. Alene der kan du finde den.
Så længe du leder efter den i dig selv, kommer du bestandig til samme ulykkelige resultat: du har ingen hellighed.
Når du søger hos Jesus, ser du, at i ham ejer du en hel og fuld hellighed. Den kan der ikke sættes nogen plet på. Den er ren og strålende. Ikke engang Gud kan finde nogen mangel ved den rigdom, han har givet dig i din frelser og forsoner.

Der er intet ved Jesus, som Gud ikke synes om. Når han har klædt dig i sønnens retfærdighed, er du så hellig, som du kan blive.
Hos dig er der intet, Gud ikke er tilfreds med. Du er helt dækket af Jesus. Du er skjult i ham.

Tænk at skulle gå frem for Gud med den bevidsthed, at når han ser mig, er det Jesus, han ser. Og sådan er det for et Guds barn. Derfor er din stilling salig. Det er ikke dig, men Jesus, det kommer an på. Du er i ham, og Gud ser ham alene.