Vig ikke uden om lidelsen.

Andagt til 28. maj.

”Kristus led for jer og efterlod jer et forbillede, for at I skal gå i hans fodspor.” 1. Pet. 2,21.

Jesus led.
Hvilken lidelse har det ikke været for Himlens kongesøn at give afkald på Himlens herlighed og lade sig føde ind i syndens og sel­viskhedens verden?

Hvilken lidelse indebar det ikke at skulle forla­de sin Fader og hans engle og færdes blandt syndige mennesker, der mødte ham med kulde og foragt?

Hvilken lidelse rummede det ikke at skulle se sig dømt til døden af dem, han elskede med guddomme­lig kærlighed?

Hvilken lidelse var det ikke at skulle gå fra Guds for­trolighed til gudsforladthedens dybeste mørke på Golgata?

Jesus led. Aldrig har nogen lidt som han. Og han led for dig. Det var din synd og Jesu kærlighed til dig, der førte lidelsen ind over ham.

Samtidig er Jesus et forbillede i de lidelser, du skal igennem. Her på jord er der en nøje sammenhæng mellem at gøre det gode og at lide. Lidelsen er ikke alene syndens løn. Fordi Jesus var god, led han. Også du vil blive udsat for lidelse, hvis du følger i din Herres spor.

Hvad skyldes det?

Det hænger sammen med, at den urene føler sig dømt af den re­ne. Sandhed og godhed afslører. Ondskabens åndemagter rejser sig til kamp mod lyset. Jesus blev hadet, fordi han forkyndte Guds sandhed. Du må ikke undre dig over, at det går dig, som det gik din mester.

Det var ikke alene de skriftkloge og farisæerne, der vendte sig imod Jesus. Det var også hans nærmeste. De forstod ham ikke og opfordrede ham til at forlade deres hjemegn.

Også du skal måske gennem den lidelse at blive misforstået af mennesker, du føler dig knyttet til. Det gør ondt helt nede i hjerterødderne, når de tager afstand fra dig. Måske stempler de dig som fanatisk.

Jesus har efterladt dig et forbillede. Du skal gå i hans spor. Vig ikke uden om lidelsen. Herren vil velsigne dig på lidelsens vej.