Jesus er gudsfrygtens hemmelighed.

Andagt til 28. oktober.

”Alt, hvad der tjener til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige magt skænket os gennem kundskab om ham.” 2. Pet. 1,3.

Et sandt Guds barn lever i en stadig længsel efter gudsfrygt.
Talrige er blevet ført vild af denne længsel.
De søgte hjælp ad anden vej end den, Guds ord anviser.

Hvor mange bevægelser har ikke gjort indhug blandt de kristne ved at love liv og gudsfrygt?
Hvor mange sidder ikke skuffede tilbage, når de efter nogle år må konstatere, at den vej, de har fulgt, er en gal afvej?

Der er kun én vej til liv og gudsfrygt. Det er den, Guds ord anviser. Den hedder kundskab om Jesus. Men det er til gengæld en sikker vej. Det er vejen tilbage til velsignelsen.

Jesus er Guds visdom. Guds visdom er dyb. Den sprænger, hvad vi kan fatte med vor tanke, men ved Guds nåde kan vi gribe den i hjertets tro.
Vi kan ikke frembringe liv, hvor meget vi end anstrenger os. Men vender vi os i tro til Jesus, forvandles vi.
Vi får liv.

Guds ord fortæller om en kvinde, som havde brugt alt, hvad hun ejede, til lægehjælp, men hun var ikke blevet rask. I sin nød vendte hun sig til Jesus. Hun kom og rørte ved ham. Da udgik en kraft fra Jesus, og den helbredte hende.

Sådan er det også i dit liv. Rækker du dine tomme hænder frem mod Jesus, skal du ikke blive skuffet. Livet kommer fra ham. Han er gudsfrygtens hemmelighed.

Manglende tillid til Jesus er grunden til megen åndelig svaghed. Alt for mange søgte hjælpen, hvor den ikke var at finde. De skulle have fordybet sig i, hvad Bibelen siger om ham.
At fastholde det er at tro på Jesus.

Jesus er vejen. Jesus er livet. Jesus er befrieren. Han er den kilde, som aldrig tørrer ud. Af ham kan du drikke. Gør du det, vil der, som Skriften har sagt, flyde strømme af levende vand.
Kundskaben om Jesus er vejen til al åndelig vækst og velsignelse.