"Frygt ikke for det, du vil komme til at lide!"

Johs. Åb. 2,10.

Andagt til 14. oktober.

Dette er Guds ord: ”Frygt ikke for det, du vil komme til at lide!”
Guds ord er realistisk, rystende realistisk, for det siger altid sandheden.

Du kommer ikke gennem livet uden lidelse. Det hænger sammen med, at du er en kristen. Ved siden af almindelige menneskelige lidelser, som de fleste kommer ud for, skal du smage de lidelser, som hører sammen med det at være udvalgt af Gud.

Du må indstille dig på at dele kår med Jesus. Du vil mærke det på arbejdspladsen, i skolen, blandt naboer. Meget har du tilfælles med dem, men inderst inde er du anderledes. De ved det. Du ved det. Du er tempel for Helligånden, og Jesus, Himlens kongesøn, bor i dig.

Satan vil bruge frygten for lidelse til at lamme dig. Han vil, at du skal rette dit blik mod dig selv og din egen svaghed. Han vil, at du skal opgive på forhånd.

Men lyt ikke til ham. Ret i stedet dit blik mod, hvad Jesus har lidt. Gud førte ham til fuldendelse gennem lidelse.

Indprent dig dernæst, at Gud har sagt sit mægtige: Frygt ikke!
Han vil ikke overlade dig til dig selv. En af hans engle blev sendt til Jesus i Getsemane. Og det er ikke sidste gang, Gud har sendt en engel til hjælp for dem, der skal frelses.

Du skal også vide, at Herren giver os, hvad vi trænger til hver eneste dag. Der ligger en rustning klar, som vi dagligt må iføre os.

Israels folk måtte samle manna til hver dags behov. Sådan er det også med os. Som vor dag er, skal vor styrke være.

Så står det da til Herren at udmåle lidelsesbægeret for den enkelte. Gennem trængsler skal vi gå ind i Guds rige.

Det giver hvile for sjælen at vide, at alt det, som møder os, er udmålt i Herrens hånd. Han vil lade det samvirke til gode for os.

Derfor: Frygt ikke! Lidelsen fører dig mod målet.
------------------
Andagten på engelsk:
http://nyt-i-natten-english.blogspot.com/2007/10/from-daily-devotional-t-er-ndvendigt.html