Jesus er lovens ophør.

Andagt til 15. august.

Til frihed har Kristus frigjort os. Så stå nu fast, og lad jer ikke på ny spænde i trældoms åg!” Gal. 5,1.

Tilsyneladende ser alt ud til at være i orden. Du er optaget af at gøre det rigtige. Der er adskillige, der ikke skænker dét mange tanker. Men du tager det alvorligt. Du vil, at din kristendom skal have konsekvenser. Du er nidkær for Gud.

Uden selv at vide det kan du være på vej bort fra Jesus. Du er så optaget af dig selv og dit eget kristenliv. Der er ikke megen plads til Jesus. Det snigende frafald kan vær begyndt i dit liv.

Måske synes du, at mange andre står i langt større fare. Du tænker på dem, der ikke tager det så nøje med synden. Og du har ret.
Men også du er på afveje, hvis du ikke lever i den frihed og glæde, som Jesus har vundet til dig.

Jesus har ikke alene købt dig fri fra lovens forbandelse. Han har gjort dig fri fra selve loven. Du tilhører ham og hans vilje.
Jesus har frigjort dig fra alle krav. Han bor i dit hjerte med sin kærlighed. Jo mere han og hans nåde får magt over dig, desto flere bliver kærlighedens frugter i dit liv.

Guds nåde gør dig ikke uvirksom.
Tværtimod!
Når Herren omgiver dig med frelsesjubel, frigør hans nåde dig til tjeneste.
I alt, hvad du gør, er du båret og gennemtrængt af friheden i Jesus.

Han har løst dig fra alle lovens bånd.
Stå nu fast!
Lad dig ikke på ny indfange og binde!
Andres og egne krav sniger sig let ind og stjæler glæde og frimodighed.

Husk: Alle Guds krav til dig har han stillet til Jesus.
Derfor møder Herren dig med nåde alene.
Jesus er lovens ophør.

Den retfærdighed, som loven kræver, skænkes dig uforskyldt af nåde.

Så stå fast i denne frihed.
Syng sangen til Lammets ære!
Lænkerne er brudt!

Du er fri!