Derfor ser verden ud, som den gør.

Andagt til 21. juni.

”Vel ser vi endnu ikke, at alt er ham underlagt; men ham, som ”en kort tid var blevet gjort ringere end englene”, Jesus, ham ser vi”.
Hebr. 2,8-9.

Mange siger, at de ikke vil tro på Jesus, fordi han ikke gør ende på al ondskab og ulykke på jorden.
De mener, at havde Jesus virkelig magt, så jorden ikke ud, som den gør.

Verden ligger i det onde, og denne verdens fyrste er Satan.
Det siger Guds ord.
Og Gud lader Satan gå langt for at vække mennesker til erkendelse af, at syndens løn er døden.

Gud er hellig.
Derfor ser verden ud, som den gør.
Som et menneske sår, skal det også høste.
Det gælder også en verden i oprør mod Guds lov.

Giv aldrig efter for fristelsen til at tro, at Jesus ikke har al magt i Himlen og på jorden.
Gud har givet ham herredømmet.
Vel ser vi endnu ikke, at alt er underlagt Jesus.
Der er stadig spørgsmål, som vi ikke kan besvare.
Men det gør heller ikke noget, blot vore øjne hviler på ham, som en kort tid var blevet gjort ringere end englene.

Gud giver dig ikke svar på alt; men om sin kærlighed forsikrer han dig igen og igen.
Du kan ikke se på Jesus som Guds offerlam uden at blive mindet om, hvor højt Gud elsker dig.

Er det ikke det vigtigste, at du aldrig skal være i tvivl om, at Guds hjerte brast af kærlighed til dig?
Er det ikke nok at være forsikret om, at du midt i synd, nød og ulykke ejer en evig retfærdighed, som Jesus har vundet til dig?

Hvad gør det, at Gud ikke giver svar, når han i stedet tager dig i favn og knuger dig ind til sig?
Findes noget større end forvisningen om at være hans?

Gud har givet dig svar på det vigtigste af alle spørgsmål.
Du skal ikke være i tvivl om, hvordan du bliver frelst.
Det sker ved, at du ser på Jesus og giver agt på alt det, som Guds ord siger om ham.
Da giver Gud i nåde sin Ånd og skaber troen i dit hjerte.
Da er du frelst og vandrer frem mod den dag, hvor du skal se, at alt er underlagt Jesus.