En kristen står i fare for at handle uden Jesus.

Andagt til 12. maj.

"Bliv i mig…, thi skilt fra mig kan I slet intet gøre". Joh. 15,4-5.

Det er til sine disciple, Jesus siger disse ord.
Vi har let ved at mene, at de ord er rettet mod ikke-kristne.
Dem har Jesus også noget at sige til, men i sin afskedstale er det disciplene, han henvender sig til.

En kristen står i fare for at handle uden Jesus.
Vejen kan synes indlysende rigtig uden at være Guds vej.
Vi er ikke i tvivl om, hvad der skal gøres, men Jesus er ikke med i det.

Hvor ofte beder vi ikke Jesus velsigne, hvad vi har besluttet?
Som noget selvfølgeligt går vi ud fra, at Jesus vil være enig med os.
Derfor mislykkes så meget.
Vi tager udgangspunkt i os selv. Derefter går vi til Jesus.
Da er vi i virkeligheden skilt fra ham.
Han føler sig ikke forpligtet til at virkeliggøre vore tanker og meninger.

Vi må begynde et andet sted.
Vi må erkende vor magtesløshed.
Skilt fra Jesus formår vi slet intet.
Vi er ikke i stand til at tænke hans tanker.
Han må hjælpe os og retlede os i alt.
Al velsignelsesrig begyndelse sker i hjælpeløshed for Herrens ansigt. Og fortsættelsen er samme sted.
Alt afhænger af at blive i Jesus. Hele livet må vi være vendt mod ham. Vi når aldrig til at kunne gøre noget selv.
Altid må vi tage imod.

Jesu ord kaster ransagelsens lys ind over os.
Samtidig rummer det et herligt evangelium.
Tænk, Jesus venter slet intet af os.
Han ved, at vi ikke kan bidrage med noget som helst.
Det eneste, vi kan, er at blive i ham. Gør vi det, vil han virke gennem os. Da vil vi blive til velsignelse.

Dybest set drejer det sig ikke om, at mennesker skal møde os. De skal møde Jesus.
Han træder frem gennem sin magtesløse tjener, der ikke er noget i sig selv og derfor må klynge sig til ham alene.

---------------
Andagten på engelsk:
http://nyt-i-natten-english.blogspot.com/2008/05/apart-from-him-you-can-do-nothing.html