Vogt jer for de falske profeter.

Andagt til 22. Januar.


"Vogt jer for de falske profeter --- Af deres frugter skal I kende dem" Matt. 7,15-16.

Det er til sine diciple, Jesus siger, at de skal vogte sig for de falske profeter. De er farlige for såvel vantro som troende.

I en kristens gamle natur lever trangen til et nyt og anderledes budskab.
Vort naturlige menneske bliver hurtigt træt af Ordet om korset.
At Jesus er frelser og forsoner for fortabte syndere er ikke noget nyt.
Det er sagt og hørt så tit.
Derfor finder mange det ensformigt og trivielt.
Kommer nogen med noget nyt og uhørt, så vækkes nysgerrigheden.

Mange synes, vi befinder os i et åndeligt dødvande. De længes efter nybrud. Derfor stiller de sig åbne for alt nyt.
Bestandigt spørger de: Hvor går vejen til åndelig fornyelse?
Mange med denne holdning er blevet ført bort fra det livgivende evangelium. Tankemæssigt blev det fastholdt, men det var ikke længere livets brød for sjælen.

Af deres frugter skal I kende de falske profeter, siger Jesus.
Du kan ikke kende dem på udseendet. Ej heller på, hvad de siger om sig selv.
Nej, de skal kendes på frugterne.

En sand dicipel fører syndere til Jesus, så synden kan forlades, og de kan finde nåde hos Gud.
En sand dicipel kan aldrig blive færdig med at ophøje Jesu blod. Han forkynder Jesus som Guds slagtede offerlam.
Samtidig afsløres syndens alvor.
Ingen kristen får lov at leve uforstyrret.
Hvor Jesus går ind, må synden gå ud.
Guds nåde opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdsligt begær.

De sande profeter går i Jesu spor.
Derfor er frugten af deres tjeneste frelste syndere, som lovpriser Jesus.
De kan aldrig blive trætte af at tale om, hvad deres frelse har kostet. Igen og igen forkynder de, at Jesu værk er fuldbragt.
De vil ikke vide af andet end Jesus og det som korsfæstet.

De falske profeter forkynder et blodløst evangelium. De er optaget af alt andet end synd og nåde for fortabte.
Vogt dig for dem!