Da vi altså kender til at frygte Herren...

Andagt til 10. november.

"Da vi altså kender til at frygte Herren, søger vi at "vinde mennesker". 2. Kor. 5,11.

Der findes en anden frygt end trællens. Det er frygten hos den, der elsker. Trællens frygt er forbundet med loven. Kærlighedens frygt er forbundet med nåden.

Der skete noget med dig, da du fandt nåde hos Gud. Du blev en anden. Guds kærlighed blev udgydt i dit hjerte ved Helligånden.

Samtidig fik du en ny frygt. Det var frygten for ikke at være ham til behag, som du elsker. Kærligheden søger ikke sit eget.

Jesu frelsersind er ikke tilfredsstillet. Han kender dem, som endnu ikke er kommet til tro. Og de er ham ikke ligegyldige. Jesus elsker hvert et menneske.

Kærligheden til de ufrelste deler Jesus med dem, der elsker ham. Han ved, at det driver dem til handling. Kærligheden nærer frygt for ikke fuldt ud at være i Jesu vilje. Således havde Jesus det over for Gud. Således har vi det over for ham.

Der er slægtninge, naboer og arbejdskammerater, som skal vindes. Og der er utallige på missionsfelterne, der skal frelses.
Du skal ikke nå dem alle, men der er nogle, Gud vil, at du skal tage dig af. Du skal heller ikke sprede dig over alt missionsarbejde, men der er missionsområder, Gud har lagt hen til dig.

Du skal være med i vidnetjenesten. Du må bede Gud bane vej og hjælpe dig i denne vigtige, men vanskelige opgave. Der er en kamp, der skal kæmpes i bøn. Den enkelte må omringes af forbøn for at få sjælefjenden til at slippe sit tag.

Der er ingen, som på evighedens dag vil angre, hvad de ofrede af tid, kræfter og penge, for at andre skulle frelses.

Jesus vil dele nøden med dem, der elsker ham. Lad hans vilje være din. Bed, giv og gå!